Skip to content
back
back
back
back
back

NAŠE POSLANIE

Nachádzať riešenia zamerané na zlepšenie kvality ľudského života. Tento cieľ dosahujeme vo viac než sto krajinách sveta pomocou kyseliny hyalurónovej a jej regeneratívnej sily.

Kyselina hyalurónová

Naše odhodlanie skúmať pozoruhodné vlastnosti kyseliny hyalurónovej vzniklo na konci 50. rokov 20. storočia a pokračuje až doteraz smerom k novým hraniciam.

Naše zameranie

Joint Care

Skin Care

Eye Care

Finančné výsledky

Media Gallery
Find out more

Zdravie, bezpečnosť a životné prostredie

Naším cieľom je prostredníctvom prevencie a hodnotenie rizík neustále zlepšovať bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov, keď eliminujeme alebo znižujeme riziko možnej ujmy, a chrániť životné prostredie.

Nami presadzovaná firemná kultúra je založená na zdraví a bezpečnosti pracovníkov, ochrane pôdy a životného prostredia a dôležitosti dodržiavania predpisov. Vždy chceme ísť ostatným príkladom a systematicky kontrolujeme všetky významné aspekty.

Zapájame svojich kolegov, motivujeme ich a zvyšujeme povedomie prostredníctvom vhodných špecifických vzdelávacích, inštruktážnych a školiacich aktivít.

Dodržiavame program „zodpovednej starostlivosti“ (Responsible Care) na podporu udržateľného rozvoja globálneho chemického priemyslu a usilovne pracujeme na rozvoji našich obchodných aktivít, pričom sa permanentne zameriavame na nepretržité zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia.

Chcete sa s nami skontaktovať?
ZISTITE AKO