Skip to content
back
back
back
back
back

KYSELINA HYALURONOVÁ

Náš výskum a inovácie sa týka oblasti regeneračnej sily kyseliny hyalurónovej. Študujeme účinky kyseliny hyalurónovej na organizmus a snažíme sa ju sprístupniť tam, kde je to potrebné.
Čo to je
Jedná sa endogénnu molekulu, ktorá sa nachádza v mnohých organizmoch a je považovaná za veľmi dôležitú pre vývoj druhov.
Odkiaľ pochádza
Po mnoho rokov sa tento polysacharid vyrábal extrakčnými procesmi z tkaniva živočíšneho pôvodu. Nedávno bola vďaka výskumu uskutočnenému v našich laboratóriách baktéria z čeľade Streptococcus equi „vyškolená“ na produkciu kyseliny hyalurónovej vysokej kvality potrebnej na lekárske použitie prostredníctvom procesu fermentácie.

S touto molekulou pokračujeme v inováciách, postupne sa etablujeme v oblasti regeneratívnej medicíny.

ROKY VÝSKUMU A VÝVOJA KYSELINY HYALURONOVEJ
+60
KLINICKÉ ŠTÚDIE KYSELINY HYALURONOVEJ
+310
POČTY PATENTOV NA KYSELINU HYALURONOVÚ
+1.100

Náš výskum pokračuje…

Odhaľ naše najdôležitejšie technológie a niektoré klinické štúdie.

Choď na výskum a vývoj

Naša kyselina hyalurónová

Sme schopní vyrobiť frakcie kyseliny hyalurónovej s rôznou molekulovou hmotnosťou, z ktorých každá má jedinečné chemicko-fyzikálne vlastnosti a má široké spektrum medicínskych aplikácií, od hojenia kožných rán až po použitie pri intraartikulárnych stavoch.

Zmeny nativního polyméru

Vďaka svojej vrodenej biokompatibilite je kyselina hyalurónová (HA) jedným z najlepších prírodných polymérov ako východiskový materiál pre mnohé biomedicínske aplikácie, od tkanivového inžinierstva až po podávanie liekov. Postupom času boli študované rôzne modifikácie natívneho polyméru, aby sa mu zabezpečila väčšia mechanická a chemická odolnosť, alebo aby sa použil ako transportný systém pre aktívne molekuly.

A

Vo všeobecnosti je najbežnejšou modifikáciou transformácia viskózneho roztoku HA na gél prostredníctvom zosieťovania.

B

Druhou modifikáciou je väzba molekúl (napr. liečiv) na polymér. V tomto prípade nie je cieľom zlepšiť mechanické vlastnosti, ale použiť HA ako systém na dodávanie liečiv.

C

Treťou prijatou modifikáciou je vytvorenie biomateriálov prostredníctvom väzby HA na iné prírodné alebo syntetické polyméry, aby sa získal nový materiál s odlišnými mechanickými alebo fyziologickými vlastnosťami.

Naše technológie

Prvý amínový derivát kyseliny hyalurónovej s lineárnym reťazcom s najdlhšou životnosťou a výbornými reologickými vlastnosťami.

Auto cross-linking lineárneho polyméru bez chemického spaceru polymérových reťazcov.

Prvý sieťovací prvok, ktorý obsahuje éterové i esterové väzby.

Prvá lineárna esterifikácia pôvodného polyméru.

Niektoré z našich aktuálnych projektov

Skúmame mnoho aplikácií kyseliny hyaluronovej a rozvíjame projekty v spolupráci s excelentnými medzinárodnými centrami, ktoré umožňujú, aby sa inovačné riešenia dostali k lekárom a pacientom.

Podporujeme inovačný prístup k terapii osteoartrózy, kombinujúci lubrikáciu kĺbu s riadeným uvoľňovaním aktívnych molekúl.

Vyvíjame nové prípravky obsahujúce HA a aktívnu zložku na zvládanie akútnej bolesti.

Liečivo proti rakovine naviazané na kyselinu hyalurónovú sa dodáva tam, kde vykonáva svoj účinok, čím sa látka stáva kompatibilnejšou s telom a účinnejšie sa dostáva k rakovinovým bunkám.

Pracujeme na rozšírení používania kyseliny hyalurónovej na nové oftalmologické aplikácie.

Pracujeme na nových injekčných liekoch, ktoré budú pôsobiť na HA po podaní do dermis.

V akých prípadoch aplikujeme kyselinu hyalurónovú

Joint Care

Skin Care

Eye Care

Regenerative Care