Skip to content
back
back
back
back
back

Podporujeme poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti

Naša zodpovednosť za pacientov sa premieta aj v podpore pracovníkov v zdravotníctve prostredníctvom zdieľania našich znalostí a skúseností.

Naši reprezentanti

Každý deň podporujeme zdravotníkov v ich klinickej praxi a pri využívaní výsledkov vedeckého výskumu.

Vzdelávanie a tréning

Poskytujeme zdravotníkom zdroje na vzdelanie a v prístupe k inováciám podporujúcim zlepšenie ľudského života.

Naše zameranie

ZISTITE VIAC

Joint Care

Skin Care

Eye Care

ZISTITE VIAC