Skip to content
back
back
back
back
back

Plne integrovaná spoločnosť

Výskum, vývoj, výroba, marketing
Sme plne integrovaná farmaceutická spoločnosť schopná pokryť celý životný cyklus produktu. Zameriavame sa na vývoj terapeutických riešení, ktoré napĺňajú rôznorodé potreby lekárov a pacientov. Všetky dodávateľské reťazce sú interné – od výskumu a vývoja až po výrobu hotových produktov, od liečivých látok až po marketing.

Výskum

Učíme sa prácou – od návrhu až po vývoj nových molekúl: to je to, čo každodenne robíme v našich výskumných laboratóriách. Ide o životne dôležitý proces pre vývoj nových produktov, ale aj pre udržanie schopnosti inovovať prostredníctvom nepretržitého zlepšovania.

Vývoj

Ako tím predklinického a klinického vývoja sme na podnikovej úrovni odhodlaní dohliadať na vývoj inovatívnych liekov a zdravotníckych pomôcok v rámci daných terapeutických oblastí so silným sociálnym vplyvom, a to najmä v oblasti zdravia kĺbov a hojenia tkanív.

Výroba

Pripravujeme a balíme produkty v závodoch, ktoré sú súčasťou skupiny Fidia v mestách Abano (Padova), Paderno Dugnano (Miláno) a Monte Giberto (Fermo).

Logistika

Nakladáme s materiálmi, východiskovými materiálmi a polotovarmi a dodržiavame postupnosť smerníc vďaka plánovaniu, technickej a grafickej podpore a logistickej infraštruktúre, aby sa zabezpečila dostupnosť hotových produktov na trhu.

Marketing

Hodnotíme trhové príležitosti, aby sme zdravotníckym pracovníkom po celom svete mohli ponúknuť naše kvalitné terapeutické riešenia.

Výskum a vývoj

Neustále obohacujeme našu dokumentáciu o preklinické a klinické štúdie, ktoré sa organizujú v spolupráci s národnými a medzinárodnými centrami excelentnosti. Sme držiteľmi mnohých medzinárodných patentov.

ZISTITE VIAC