Skip to content
back
back
back
back
back

Naši zamestnanci nám pomáhajú rásť

Chceme, aby zamestnanci spoločnosti Fidia mali príležitosť zúčastňovať sa na školeniach, reagovať na výzvy a experimentovať. Spoločnosť sa totiž môže vyvíjať len vtedy, keď sa vyvíjajú jej zamestnanci.

A culture to grow

Spustili sme ambiciózny projekt, ktorý je teraz skutočnosťou: vytvoriť spoločnú firemnú kultúru zameranú na rozvoj a založenú na uvedomovaní si schopností všetkých osôb, ktoré s nami pracujú, na dialógu a na účasti. Našou predstavou je pevná a zdieľaná identita, schopná dodávať silu každému, podporovať jeho ambície a nezávislosť, a ponúknuť viac príležitostí.

Valorizujeme a podporujeme potenciál ľudí, investovaním do ich vzdelávania a podporovaním ich pri dosahovaní nových cieľov odborného rastu. Pretože budúcnosť našich spolupracovníkov je našou budúcnosťou.

Fidia Learning Lab

Je to práve náš ekosystém integrovaného, inovatívneho a interaktívneho vzdelávania, ktorý spája tradičné vzdelávanie v posluchárni s digitálnym svetom, s cieľom umožniť spolupracovníčkam a spolupracovníkom spoločnosti Fidia využívať obsahy a aktivity osvojovania si nových informácií po celom svete.

E-learning

Platformy pre 360° vzdelávanie všetkých zamestnancov: jazykové a počítačové zručnosti, riadenie projektov a mäkké zručnosti.

Master of People

Cesta určené pre manažéra ľudí (Manager of People – MoP) kvôli zvýšeniu zručností potrebných pre riadenie tímu a na podporu ľudí v procese ich rozvoja.

Master of Manager

Vysoké vzdelávanie, určené výhradne pre manažéra (Manager of Manager – MoM) kvôli zvýšeniu strategickej vízie a obchodnej bystrosti.

Aktivita pre rozvoj

Podporujeme vytváranie cesty odborného rastu ako konštantného stimulu na dosiahnutie nových cieľov, s uvedomením si vlastných schopností.

Fidia Coaching Plus

 

 

Služba, ktorú poskytujeme všetkým ľuďom, aby sme ich podporili na ceste rozvoja a pri dosahovaní ich cieľov.

Development Center

 

 

Dielňa skúseností, prostredníctvom ktorej majú ľudia možnosť porovnávať sa sami so sebou a objavovať tak zručnosti a potenciál.

NAŠA KULTÚRA

Naše hodnoty, kompetencie a zásady sa stávajú každodennými činnosťami, ktoré formujú našu firemnú identitu. Sú zamerané na dosahovanie a zachovanie osobnej pohody všetkých ľudí – nielen našich pracovníkov, ale aj tých, ktorí s nami prichádzajú do kontaktu.

ZISTITE VIAC

Našim cieľom je vytvorenie a zdieľanie nového participačného modelu vedenia, ktorý zlepšuje kompetencie každého.

Gianluca

Magnani

Global People & Culture Officer

Cesta, ktorá nám umožní spoznať samých seba v spoločnej, pevnej a koherentnej kultúre, schopnej podporiť našu ambíciu rastu.

Carlo

Pizzocaro

President and CEO

Chcete pracovať s nami?

Staňte sa súčasťou našej skupiny a vytvorte svoju novú cestu odborného rastu spolu so spoločnosťou Fidia.

OBJAVTE OTVORENÉ POZÍCIE