Skip to content
back
back
back
back
back

Naši zamestnanci nám pomáhajú rásť

Chceme, aby zamestnanci spoločnosti Fidia mali príležitosť zúčastňovať sa na školeniach, reagovať na výzvy a experimentovať. Spoločnosť sa totiž môže vyvíjať len vtedy, keď sa vyvíjajú jej zamestnanci.

VOLA

VOLA je skratka, ktorá spája štyri zručnosti, ktoré sú pre spoločnosť Fidia základné: víziu (vision), otvorenosť (openess), vedenie (leadership) a zodpovednosť (accountability). Tieto štyri zručnosti VOLA nám pomáhajú v našom každodennom živote a my sa ich sústavne snažíme presadzovať a realizovať v rámci celej našej organizácie.

ZISTITE VIAC

Program jazykového vzdelávania

V spoločnosti Fidia sme presvedčení o tom, že zamestnanci zo seba vydávajú to najlepšie vtedy, ak ich osobné ciele dokonale zodpovedajú ich pracovnému životu. Preto ponúkame našim kolegom a ich rodinám jazykové kurzy. Proces učenia napomáha prepojeniu osobných cieľov a ašpirácií.

Manažérske školenie

Všetci tímoví manažéri sú známi tým, že tu sú pre ostatných zamestnancov. Máme približne 100 tímových manažérov a všetci sú zapojení do prebiehajúcich vzdelávacích iniciatív, ktoré podporujú realizovanú kultúrnu zmenu. V poslednom čase sme riešili témy, ako je vertikálne a horizontálne vedenie, poskytovanie spätnej väzby a ako efektívne viesť porady.

Centrum rozvoja

Tento program prináša všetkým účastníkom zručnosti a prebúdza ich potenciál, aby im pomohol k ďalšiemu profesionálnemu rozvoju v rámci spoločnosti Fidia. Zahŕňa dva dni hodnotenia a rozvíjania zručností a poskytuje nám aktuálnu mapu talentov v rámci spoločnosti. Zúčastňujú sa ho skupiny 8 až 10 ľudí, pričom sa program uskutočnil už po siedmykrát.

Fidia Coaching Plus

Tento program sprístupňuje kurzy koučovania všetkým zamestnancom a spolupracovníkom spoločnosti Fidia. V záujme podpory tohto projektu pravidelne školíme interných koučov (Fidia Plus Coach), ktorí získavajú kredity pre certifikáciu ICF (Medzinárodná federácia koučov) a pomôžu podporiť rozvoj svojich kolegov.

Maurizio

M.

To, že som kouč, pre mňa znamená, že som pre ostatných ich sprievodcom, ktorý im chce pomôcť vydať sa na cestu objavovania ich potenciálu a zdrojov tým, že s nimi preskúma nové možnosti a nové riešenia každej životnej či pracovnej situácie.

Francesco

B.

To, že som kouč, pre mňa v prvom rade znamená, že aktívne prispievam k neustálemu rastu spoločnosti Fidia. Je pre mňa uspokojujúce aj to, že môžem byť katalyzátorom zmien, ktoré môžu mojim kolegom pomôcť samostatne nájsť riešenia ich problémov.

Profesionálny rozvoj

Výkonný kurz pre obchodných manažérov v spolupráci s Fakultou podnikovohospodárskou Vysokej školy ekonomickej v Prahe, ktorý si kladie za cieľ vyškoliť vrcholové vedenie zajtrajška.