Skip to content
back
back
back
back
back

Snažíme sa zlepšovať kvalitu ľudského života

Na to sme hrdí

Prispievame k zlepšeniu kvality života ľudí, ktorí sa chcú naďalej venovať svojim záujmom.

Ako spoločnosť sa neustále rozvíjame

Stále si stanovujeme nové ciele. Skúmame a vyvíjame nové produkty, aby sme vďaka našim zamestnancom a novým nápadom plne zvládli zvýšené nároky v oblasti zdravia a osobnej pohody.

Luca

V.

Direct Sourcing Manager

Som v kontakte s takmer všetkými oddeleniami spoločnosti, takže mám široký prehľad o pracovných procesoch, ktoré ovplyvňujú moju oblasť práce. Pomáha mi to porozumieť tomu, ako moja pracovná činnosť zapadá do spoločnosti, ktorá sa vždy snaží o čo najvyššiu konkurencieschopnosť.

Daniela

F.

Deputy QPPV

V spoločnosti Fidia cítime podporu, ktorá nám dáva silu chopiť sa nových výziev a ďalej sa rozvíjať. Naša práca je inšpirujúca a každý deň prináša nové úlohy aj úspechy.

NAŠA KULTÚRA

Naše hodnoty, kompetencie a zásady sa stávajú každodennými činnosťami, ktoré formujú našu firemnú identitu. Sú zamerané na dosahovanie a zachovanie osobnej pohody všetkých ľudí – nielen našich pracovníkov, ale aj tých, ktorí s nami prichádzajú do kontaktu.

ZISTITE VIAC

Vývoj k rozkvetu

Sme pevne presvedčení o tom, že spoločnosť Fidia dosahuje svoj rozvoj prostredníctvom individuálneho rastu. Denne sa venujeme projektom, úlohám, osobnému rozvoju a neustále sa zdokonaľujeme vo forme priebežného školenia s cieľom posilniť naše špecifické zručnosti.

Skupina so silnou medzinárodnou pôsobnosťou

Sme dynamickou spoločnosťou. Posúvame svoje hranice a nachádzame nové cesty na medzinárodné trhy, uvádzame na ne nové výrobky a experimentujeme s novými prístupmi.

ZISTITE VIAC

Diverzifikácia našich odborných znalostí

Giada

G.

Communication Expert

„Aj náš podnik a jeho identita si vyžadujú firemné komunikačné operácie, ktoré nám umožňujú po celom svete zdieľať naše hodnoty, úspechy a firemné projekty, a to všetko vďaka tímu, ktorý nám každý deň pomáha zdieľať naše nové nápady.“

Prečo pracovať s nami?

Spoločnosť Fidia je silnou a robustnou spoločnosťou, ktorá ponúka príležitosti na rast a úspech.

Jaromir

G.

Medical Representative

Každý tu dostáva príležitosť sa vyjadriť: môže tak prichádzať s podnetmi, ktoré prinesú niečo pozitívne a užitočné. A to vždy vítame a veľmi oceňujeme.

Corinna

D.L.

QA CMO Vaccines Manager

Môj nadriadený ma veľmi podporuje a vedúci sú vždy priateľskí a vítajú nápady obchodného tímu.
Vidím, aký vplyv má moja práca na národnej úrovni.

Barbara

M.

Medical Representative

Mladým, talentovaným ašpirantom radím začať pracovať v spoločnosti Fidia, pretože je to spoločnosť, ktorá má všetko: výrobu, administratívnu podporu, výskum, regulačné a právne záležitosti, marketing a obchod na národných a medzinárodných trhoch.

Adriana

C.

Accounting Senior Specialist

Kompletný dodávateľský reťazec

Pozorne sledujeme všetky fázy našej výroby od výskumu a vývoja cez východiskové materiály až po balenie, aby sme lekárom, lekárnikom a pacientom poskytovali inovatívne a bezpečné produkty.

ZISTITE VIAC

Rastieme spoločne

Prajeme si vytvárať kooperatívne pracovné prostredie orientované na ciele, ktoré podporuje rozvoj našich ľudí, a snažíme sa to dosahovať každý deň.