Skip to content
back
back
back
back
back

Snažíme sa zlepšovať kvalitu ľudského života

Na to sme hrdí

Prispievame k zlepšeniu kvality života ľudí, ktorí sa chcú naďalej venovať svojim záujmom.

Ako spoločnosť sa neustále rozvíjame

Stále si stanovujeme nové ciele. Skúmame a vyvíjame nové produkty, aby sme vďaka našim zamestnancom a novým nápadom plne zvládli zvýšené nároky v oblasti zdravia a osobnej pohody.

Luca

V.

Direct Sourcing Manager

Som v kontakte s takmer všetkými oddeleniami spoločnosti, takže mám široký prehľad o pracovných procesoch, ktoré ovplyvňujú moju oblasť práce. Pomáha mi to porozumieť tomu, ako moja pracovná činnosť zapadá do spoločnosti, ktorá sa vždy snaží o čo najvyššiu konkurencieschopnosť.

Daniela

F.

Deputy QPPV

V spoločnosti Fidia cítime podporu, ktorá nám dáva silu chopiť sa nových výziev a ďalej sa rozvíjať. Naša práca je inšpirujúca a každý deň prináša nové úlohy aj úspechy.

Rozvíjať sa so spoločnosťou Fidia

Povzbudzujeme našich ľudí, aby maximálne rozvíjali svoj potenciál. Veríme v ich hodnotu a vynakladáme úsilie na ich rozvoj, investovaním do najlepšieho vzdelávania a odborného rastu všetkých, pre všetkých.
OBJAVTE PROJEKTY

 

Fidia Learning Lab

 

Aktivita pre rozvoj

OBJAVTE PROJEKTY

Rastieme spoločne

Prajeme si vytvárať kooperatívne pracovné prostredie orientované na ciele, ktoré podporuje rozvoj našich ľudí, a snažíme sa to dosahovať každý deň.

NAŠA KULTÚRA

Naše hodnoty, kompetencie a zásady sa stávajú každodennými činnosťami, ktoré formujú našu firemnú identitu. Sú zamerané na dosahovanie a zachovanie osobnej pohody všetkých ľudí – nielen našich pracovníkov, ale aj tých, ktorí s nami prichádzajú do kontaktu.

ZISTITE VIAC

Diverzifikácia našich odborných znalostí

Giada

G.

Communication Expert

„Aj náš podnik a jeho identita si vyžadujú firemné komunikačné operácie, ktoré nám umožňujú po celom svete zdieľať naše hodnoty, úspechy a firemné projekty, a to všetko vďaka tímu, ktorý nám každý deň pomáha zdieľať naše nové nápady.“

Prečo pracovať s nami?

Spoločnosť Fidia je silnou a robustnou spoločnosťou, ktorá ponúka príležitosti na rast a úspech.

Jaromir

G.

Medical Representative

Každý tu dostáva príležitosť sa vyjadriť: môže tak prichádzať s podnetmi, ktoré prinesú niečo pozitívne a užitočné. A to vždy vítame a veľmi oceňujeme.

Corinna

D.L.

QA CMO Vaccines Manager

Môj nadriadený ma veľmi podporuje a vedúci sú vždy priateľskí a vítajú nápady obchodného tímu.
Vidím, aký vplyv má moja práca na národnej úrovni.

Barbara

M.

Medical Representative

Mladým, talentovaným ašpirantom radím začať pracovať v spoločnosti Fidia, pretože je to spoločnosť, ktorá má všetko: výrobu, administratívnu podporu, výskum, regulačné a právne záležitosti, marketing a obchod na národných a medzinárodných trhoch.

Adriana

C.

Accounting Senior Specialist

Kompletný dodávateľský reťazec

Pozorne sledujeme všetky fázy našej výroby od výskumu a vývoja cez východiskové materiály až po balenie, aby sme lekárom, lekárnikom a pacientom poskytovali inovatívne a bezpečné produkty.

ZISTITE VIAC