Skip to content
back
back
back
back
back

Skin care

Zaoberáme sa liečbou akútnych a chronických lézií od nízkeho po vysoké riziko: až po obnovenie kožnej bariéry pre pohodu kože.

Súvisiace zranenia sa odhadujú na 3 % celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť1
Každé zranenie tkaniva s porušením anatomickej integrity a stratou funkčnosti môže byť popísané ako rana. Zranenia kože sú výsledkom porušenia integrity epidermálnej vrstvy. Keď hovoríme o hojení rany, väčšinou máme na mysli hojenie kože. Hojenie rany začína bezprostredne po zranení epidermálnej vrstvy a môže trvať roky. Tento dynamický proces zahŕňa vysoko organizované bunkové, humorálne a molekulárne mechanizmy.  Hojenie rany sa vyznačuje štyrmi vzájomne sa prekrývajúcimi fázami, a to hemostázou, zápalom, proliferáciou a remodeláciou.2 Každé prerušenie počas týchto fáz vedie k neobvyklému hojeniu rany.3

1 Lindholm C, Searle R. Wound management for the 21st century: combining effectiveness and efficiency. Int Wound J. 2016;13 Suppl 2(Suppl 2):5-15.
2Wound Healing And Repair: Overview, Types Of Wound Healing, Categories Of Wound Healing”. Emedicine.Medscape.Com, 2022
3Ozgok Kangal MK, Regan JP. Wound Healing. StatPearls 2021

Infekcia je komplikáciou hojenia rany č. 1
Po zranení kože mikroorganizmami, ktoré sú obvykle izolované na povrchu kože, získavajú prístup k tkanivám, ktoré ležia pod ňou. Zápal je bežnou súčasťou procesu hojenia rany a je dôležitý pre odstránenie kontaminujúcich mikroorganizmov. V prípade absencie účinnej dekontaminácie však zápal môže byť predĺžený až po odstránenie mikróbov. Keď pokračuje, rana môže prejsť do chronického stavu a jej hojenie môže zlyhať.1 To je dôvodom, prečo je dôležité predchádzať infekciám pri akomkoľvek zranení kože. Stopy po infikovanej rane zahrňujú sčervenanie rany, opuch, lokálnu teplotu, hnisanie, hľuzu, nepríjemný zápach, horúčku a pomalé hojenie. Keď pacient vykazuje ktorýkoľvek z týchto príznakov, odporúča sa konzultácia s jeho lekárom, pretože rozšírenie infekcie by mohlo spôsobiť rôzne komplikácie hojenia.2
1 Guo S, Dipietro LA. Factors affecting wound healing. J Dent Res. 2010
2 Wound infection in clinical practice. An international consensus. Int Wound J. 2008

Až do 2 miliónov osôb v celej Európe žije s chronickou ranou 1
V USA je chronickými ranami postihnutých okolo 6,5 milióna osôb1
Chronická rana je rana, ktorá sa nezahojila v časovom intervale, súvisiacim s chronicitou, ktorý bol definovaný v rozmedzí od 4 týždňov až viac ako 3 mesiace. Vychádzajúc z kauzálnej etiológie, Wound Healing Society klasifikuje chronické rany do štyroch kategórií: preležaníny, diabetické vredy, venózne vredy a arteriálne vredy. Traumatické rany, chirurgické rezy a popáleniny sa môžu tiež zmeniť na chronické rany.2 Chronické rany, ktoré sa často tvária ako komorbidný stav, predstavujú tichú epidémiu, postihujúcu veľkú časť svetovej populácie. Komplikácie chronických rán zahŕňajú infekciu ako zápal podkožia a infekčný venózny ekzém, sneť, krvácanie a amputácie dolných končatín. Chronické rany vedú k invalidite a invalidita zhoršuje výslednú ranu a spôsobuje tak bludný kruh.3
1 Lindholm C, Searle R. Wound management for the 21st century: combining effectiveness and efficiency. Int Wound J. 2016;13 Suppl 2(Suppl 2):5-15.
2Better health channel. Wounds – how to care for them. (https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/wounds-how-to-care-for-them)
3 Järbrink, K., Ni, G., Sönnergren, H. et al. Prevalence and incidence of chronic wounds and related complications: a protocol for a systematic review. Syst Rev 5,2016

CHRONICKÉ RANY
3 % z celkových nákladov zdravotného systému
INFEKCIA
Komplikácia hojenia rán č.1
ŽIVOT S
CHRONICKOU RANOU
Až 2 miliony ľudí v Európe
Naše značky
BIONECT
HYALO4 START
HYALO4 PLUS
HYALO4 SILVERSPRAY
HYALO4 REGEN
HYALO4 SKIN
HYALO4 DRESSING LINE

Naše zameranie

ZISTITE VIAC

Joint Care

Eye Care

Regenerative Care

ZISTITE VIAC