Skip to content
back
back
back
back
back

Naša odbornosť a výrobné možnosti

Naše produkty zahŕňajú širokú škálu liekových foriem – injekčné prípravky a sterilné lyofilizáty, lokálne dermatologické prípravky (krémy a masti), očné kvapky – jednodávkové aj viacdávkové – a perorálne pevné lieky v rôznych obaloch podľa potrieb našich obchodných partnerov.

Naša kyselina hyalurónová

Kyselina hyalurónová je prírodný polymér, ktorý sa nachádza v našom tele. Má rôzne spôsoby využitia v biomedicíne od tkanivového inžinierstva po podávanie liekov.
Vyrábame farmaceutickú kvalitu kyseliny hyalurónovej v širokom rozmedzí molekulových hmotností a so zvláštnymi chemicko-fyzikálnymi vlastnosťami v závislosti od indikácií a požiadaviek na hotový produkt.

Finálne produkty

Náš cieľ stať sa konkurencieschopnejším globálnym hráčom je založený na vysokokvalitných produktoch a čoraz špecializovanejšom technologickom know-how. Náš profil zahŕňa celý rad pripravených riešení diverzifikovaných do rôznych produktov, ktoré sú určené na uspokojovanie konkrétnych potrieb v oblasti zdravia a osobnej pohody.

Výroba vakcín

Vďaka našim odborným znalostiam získaným počas mnohých rokov, investíciám do priemyselného rozvoja a zefektívneniu výrobných procesov sme schopní vyrábať humánne vakcíny v súlade s najprísnejšími vnútroštátnymi a medzinárodnými predpismi upravujúcimi kvalitu.

Systém dodávky liekov

Máme špičkové inovatívne technológie, ktoré umožňujú podávanie farmakologicky liečivých látok dermálnou, transdermálnou aj perorálnou cestou.

Vlhčené obrúsky

Samostatne balené vlhčené obrúsky na sterilné aj nesterilné využitie v zdravotníctve. Hlavným spôsobom využitia sú sterilné obrúsky na čistenie periokulárnej oblasti.

Transdermálne náplasti

Táto technológia bola vyvinutá na podávanie liečivých prípravkov absorpciou kožou. Vďaka svojej biokompatibilite s kožou, mechanickej odolnosti a všestrannosti sa táto technológia používa aj v kozmetike a pri vývoji zdravotníckych pomôcok. Spoločnosť Fidia používa hydrofilné a bezvodné matrice

Mikrokapsulové náplasti

Spoločnosť Fidia pomocou špeciálnej polymérovej živice v kombinácii s mikrokapsulami obsahujúcimi esenciálne oleje vyvinula dermokompatibilné vonné náplasti s dlhodobo pôsobiacimi vôňami.

Hydrogél

Polotuhá matrica schopná zadržať veľké množstvo vody, ktorá pri odparení uvoľňuje liečivé látky a na ošetrovanú kožu pôsobí osviežujúco.

Orodisperzibilný film (ODF)

Vodorozpustný film schopný pojať jedlé alebo farmaceutické látky, ktorý sa na účel rýchlejšej absorpcie rozpúšťa v ústach.

Ochranný ODF film na ústnu sliznicu

ODF film, ktorý môže obsahovať kyselinu hyalurónovú a ďalšie zložky, má na ústnu sliznicu vďaka svojim filmogénnym vlastnostiam ochranný a reparačný účinok.

Medicínsky film (TDF)

Alginátový film na výrobu sterilných biointeraktívnych obväzov, ideálny na uvoľňovanie liečivých látok (napríklad kyseliny hyalurónovej a/alebo antimikrobiálnych látok) a na udržanie rany vo vlhkom prostredí vďaka gélovému formátu in situ.