Skip to content
back
back
back
back
back

Regenerative Care

Od regeneračnej sily kyseliny hyalurónovej k budúcnosti medicíny

Po desaťročiach skúmania kyseliny hyalurónovej, ktorá je známa vďaka svojim blahodarným účinkom pri stimulácii prirodzených opravných a regeneračných procesov poškodených tkanív, dnes napredujeme v oblasti regeneratívnej medicíny. Regeneratívna medicína ponúka sľubnú synergickú rolu s kyselinou hyalurónovou vďaka vývoju nových terapeutických stratégií v oblastiach, v ktorých pracujeme.

Regenerácia zvnútra

Regeneratívnu medicínu je možné definovať ako proces nahradzovania alebo „regenerácie“ ľudských buniek, tkanív alebo orgánov kvôli obnoveniu alebo nastoleniu normálnej funkcie. Niektoré prístupy regeneratívnej medicíny zahŕňajú napríklad proces využitia biologických tkanív, ktoré sa nachádzajú vo vlastnom tele pacienta, ako je krv, tuk alebo koža. Vo všeobecnosti sú tieto biologické liečebné postupy dobre znášané, pretože minimalizujú riziko odmietnutia imunitným systémom pacientov a riziko prenosu infekcie.

Krvná plazma, bohatá na krvné doštičky (PRP), sa získava z krvi pacienta a obsahuje predovšetkým krvné doštičky a veľké množstvo faktorov rastu a ďalších molekúl, schopných aktivovať a urýchliť opravu tkaniva a regeneráciu v mieste aplikácie.1

Kožné mikrografty sú autológne kožné fragmenty, ktoré umožňujú krytie rany s využitím minimálneho množstva kože.2 Autológne kožné mikrografty môžu byť východiskovým signálom pre rýchlejšie endogénne hojenie rany.3

Stromálna vaskulárna frakcia (SVF) je zvláštna časť tukového tkaniva s vysokým regeneračným potenciálom vďaka obsahu rastových faktorov a regeneračných buniek. SVF je možné získať z vlastného tukového tkaniva pacienta vo forme drobných mikrograftov pojivového tkaniva, ktoré je možné využiť pre rôzne terapeutické aplikácie.4

Nanofat je emulzia bohatá na regeneračné bunky a prekurzory získané z tukového tkaniva pomocou špeciálneho postupu. Nanofat je možné vstrekovať tenkou ihlou pri bežných aplikáciách regeneratívnej estetickej medicíny.5

Koncentrát kostnej drene (BMC) je heterogénny koncentrát získaný z aspirátu kostnej drene, bohatý na dospelé kmeňové bunky rôznych línií (mezenchymálne, hematopoetické a endoteliálne) a rastové faktory z krvných doštičiek, ktoré sa podieľajú na prirodzenom procese hojenia.6

Odkazy

1White C, Brahs A, Dorton D, Witfill K. Platelet-Rich Plasma: A Comprehensive Review of Emerging Applications in Medical and Aesthetic Dermatology. J Clin Aesthet Dermatol. 2021;14(11):44-57

2Biswas A, Bharara M, Hurst C, Armstrong DG, Rilo H. The micrograft concept for wound healing: strategies and applications. J Diabetes Sci Technol. 2010 Jul 1;4(4):808-19. doi: 10.1177/193229681000400407. PMID: 20663442; PMCID: PMC2909510.

3Balli M, Vitali F, Janiszewski A, Caluwé E, Cortés-Calabuig A, Carpentier S, Duelen R, Ronzoni F, Marcelis L, Bosisio FM, Bellazzi R, Luttun A, De Angelis MGC, Ceccarelli G, Lluis F, Sampaolesi M. Autologous micrograft accelerates endogenous wound healing response through ERK-induced cell migration. Cell Death Differ. 2020 May;27(5):1520-1538. doi: 10.1038/s41418-019-0433-3. Epub 2019 Oct 25. PMID: 31654035; PMCID: PMC7206041.

4Busato A, De Francesco F, Biswas R, Mannucci S, Conti G, Fracasso G, Conti A, Riccio V, Riccio M, Sbarbati A. Simple and Rapid Non-Enzymatic Procedure Allows the Isolation of Structurally Preserved Connective Tissue Micro-Fragments Enriched with SVF. Cells. 2020 Dec 29;10(1):36. doi: 10.3390/cells10010036. PMID: 33383682; PMCID: PMC7824313.

5Cohen, S. R., S. Hewett, L. Ross, F. Delaunay, A. Goodacre, C. Ramos, T. Leong and A. Saad (2017). “Regenerative Cells For Facial Surgery: Biofilling and Biocontouring”. Aesthet Surg J 37(suppl_3): S16-S32.

6Centeno CJ, Al-Sayegh H, Bashir J, Goodyear S, Freeman MD. A dose response analysis of a specific bone marrow concentrate treatment protocol for knee osteoarthritis. BMC Musculoskelet Disord. 2015 Sep 18;16:258. doi: 10.1186/s12891-015-0714-z. PMID: 26385099; PMCID: PMC4575428.

Súvisiace oblasti

Joint Care

Skin Care