Skip to content
back
back
back
back
back

Joint care

Už viac ako 30 rokov sa zaoberáme liečbou chorôb svalovo-kostrovej sústavy.

Viac ako 1,7 miliardy osôb na celom svete trpí problémami svalovo-kostrovej sústavy a viac ako jedna tretina osôb v každom veku je postihnutá týmito problémami v niektorom úseku svojho života.
Reumatické a svalovo-kostrové choroby zahŕňajú viac ako 200 rôznych bolestivých stavov pohybového aparátu, ktoré najčastejšie zahŕňajú kĺby, ale tiež ostatné tkanivá, ako aj vnútorné orgány. Obvykle sú spôsobené problémy imunitného systému a zápal alebo postupné zhoršenie pohybového aparátu. K bežným príznakom patrí bolesť, opuch a stuhnutosť, často v spojení so zničením kĺbu alebo kosti, invaliditou a stratou schopnosti pracovať. Niektoré z týchto ochorení sa náhle objavia a majú krátke trvanie, ale mnohé z nich sú dlhodobé a časom sa zhoršujú. Reumatické a svalovo-kostrové stavy prispievajú k invalidite na celosvetovej úrovni najviac. Medzi ďalšie dôsledky pre pacienta patrí zhoršená kvalita života, ktorá vedie k predčasnému odchodu do dôchodku, nižšia úroveň pocitu pohody a znížená kvalita spoločenského života.
Zdroj: WHO, Musculoskeletal health 2022

Počet prípadov osteoartrózy sa v roku 2019 celosvetovo zvýšil na 527,81 miliónov.
Osteoartróza je samostatne najčastejšou príčinou invalidity starších dospelých osôb. Osteoartróza je dlhodobým chronickým ochorením, ktoré je charakterizované zhoršením chrupavky kĺbov s následným vzájomným trením kostí a vytváraním stuhnutosti, bolesti a zhoršenej pohyblivosti. Táto choroba najčastejšie postihuje kolenné kĺby, ruky, chodidlá a chrbticu a je relatívne bežná v ramenných a bedrových kĺboch. Osteoartróza súvisí so starnutím, ale je spojovaná aj s množstvom rizikových faktorov, ako je obezita, nedostatok pohybu, úrazy z povolania a traumy. Cieľom liečby osteoartrózy je zmierniť bolesť a zlepšiť funkciu prostredníctvom rôznych stratégií, od fyzikálnej terapie po používanie zdravotníckych pomôcok a od liekov po chirurgické zákroky.
Zdroj: Long et al. Arthritis & Rheumatology, Vol. 74, No. 7, July 2022, DOI 10.1002/art.42089

30 % konzultácií ohľadom svalovo-kostrových problematík u praktického lekára sa týka tendinopatií.
Šľachy spojujú svaly s kosťami a umožňujú pohyb, zatiaľ čo sú vystavené výraznému pnutiu. V každom prípade v dôsledku chronicky nadmerného používania vysiľujúcich aktivít môže dôjsť k poškodeniu šliach, ktoré vedie k tendinopatiám, charakterizovaným bolesťou šliach a zhoršením výkonnosti. Zatiaľ čo tendinopatia sa môže vyskytovať v ktorejkoľvek šľache, k najbežnejším patria tie v oblasti ramien, lakťov, zápästí, kolien a piat. Tendinopatie mimoriadne postihujú aktívnu populáciu, atlétov i neatlétov. Tendinopatie sa môžu liečiť až niekoľko mesiacov a môžu spôsobovať výrazné obmedzenia každodenného života aj pracovných aktivít pacientov. Výhľad môže zlepšiť odpočinok a konzervatívna alebo intervenčná liečebná terapia.
Zdroj: Kelsey Lipman et al.; Drug Design, Development and Therapy 2018

OCHORENIA POHYBOVÉHO
APARÁTU
+1,7 miliardy ľudí má na celom svete ochorenia pohybového aparátu
OSTEOARTRITÍDA
+527 miliónov postihnutých osteoartrózou na celom svete
TENDINOPATIA
30 % konzultácií sa týka tendinopatií
Naše produkty
HYALGAN
HYALUBRIX
Hyalone
Hyalotend

Naše zameranie

ZISTITE VIAC

Skin Care

Eye Care

Regenerative Care

ZISTITE VIAC