Skip to content
back
back
back
back
back

Naše kvalitné produkty vyvážame do celého sveta.

Naše produkty ponúkame v Taliansku aj zahraničí. Preto spoločnosť Fidia pravidelne kontrolujú národné a medzinárodné orgány (AIFA, talianske ministerstvo zdravotníctva, americký FDA, kórejské ministerstvo pre bezpečnosť potravín a liečiv [KFDA], ANVISA Brazília, Farmaceutický inšpektorát ministerstva priemyslu a obchodu Ruskej federácie) a oznámenými subjektmi (GMED, ISS, TUV, IMQ, Certiquality, Eurofins Biolab, UKA, UA).
Náš systém kvality:
• Spĺňa európske požiadavky správnej výrobnej praxe (GMP) na výrobu liečivých prípravkov a liečivých látok a je certifikovaný podľa noriem ISO 13485 a ISO 9001.
• Spĺňa požiadavky 21 CFR časť 211 a 21 CFR časť 820 na výrobu a predaj liečivých prípravkov a zdravotníckych pomôcok v Spojených štátoch amerických.
• Od roku 2018 toto pracovisko podlieha auditom v súlade s požiadavkami Programu jednotného auditu zdravotníckych pomôcok (MDSAP), aby sme mohli naše vlastné zdravotnícke pomôcky vyrábať a predávať v USA, Kanade, Brazílii a Austrálii.

Zabezpečenie kvality

Pri našich produktoch sa snažíme predchádzať problémom s dodržiavaním predpisov. Naším cieľom je realizovať a udržiavať efektívny systém riadenia kvality.

Kontrola kvality

Vykonávame analytické kontroly, aby sme zaručili použitie surovín s požadovanými kvalitatívnymi charakteristikami. Robíme analytické testy hotových produktov, aby sme zaistili, že nami predávané produkty sú bezpečné a účinné.

Naše závody

V rôznych závodoch skupiny Fidia pripravujeme a balíme lieky a zdravotnícke pomôcky.

ZISTITE VIAC

Abano Terme

Väčšina našej výroby prebieha v závode v meste Abano Terme. Toto výrobné centrum, otvorené v roku 1978, dnes predstavuje centrum excelentnosti v globálnej farmaceutickej výrobe.

Paderno Dugnano

Naše pracovisko v meste Paderno Dugnano sa špecializuje na vývoj a výrobu dermálnych a perorálnych systémov na podanie liečiv pre kozmetické a farmaceutické aplikácie a kladie si za cieľ byť pre ostatné spoločnosti a partnerov referenčnou inštitúciou pri spoločnom vývoji požadovaných produktov.

Monte Giberto

Na našom pracovisku v meste Monte Giberto balíme výživové doplnky (kapsuly a tablety) a vyrábame sterilnú jednorazovú gázu na periokulárnu hygienu.

Noto

Toto pracovisko sa špecializuje na štúdium výrobných procesov nových enzýmov, proteínov a polysacharidov fermentáciou alebo biotechnologickými procesmi za použitia nepatogénnych kmeňov.

ZISTITE VIAC

Naše odborné znalosti

ZISTITE VIAC

KYSELINA HYALURÓNOVÁ

HOTOVÉ PRODUKTY

VÝROBA VAKCÍN

SYSTÉMY DODÁVKY LIEKOV

ZISTITE VIAC