Skip to content
back
back
back
back
back

Verejne prístupná odborno-informačná služba 

Zriadením a prevádzkovaním Verejne prístupnej odbornej informačnej služby – VPOIS – plní spoločnosť Fidia Pharma Slovakia jako zástupca držiteľov rozhodnutí o registrácii zákonnú povinnosť držiteľa informovať verejnosť o svojich liečivých prípravkoch. 

Pre širokú verejnosť sú určené príbalové letáky (PIL) a pre odborných zdravotnických pracovníkov informácie zo súhrnu informácií o lieku (SPC). 

Aktuálne platné príbalové letáky (PIL) a súhrny informácií o lieku (SPC) nájdete na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pre Slovenskú republiku. 

Informácie o registrovaných liekoch pre zrakovo postihnutých nájdete tu na stránkach prevádzkovaných občianskym združením Eye-T.cz.