Skip to content
back
back
back
back
back

Správa a riadenie

Model správy a riadenia spoločnosti Fidia vychádza zo zásad transparentnosti informácií, zo spravodlivosti v správaní, zo zodpovednosti za vlastné konanie a z individuálnej zodpovednosti.

Naším cieľom je nastavenie štruktúrovaného a organického systému vzťahov medzi riadiacimi orgánmi a jednotlivými firemnými štruktúrami pri plnom zohľadnení všetkých zainteresovaných strán.
Riadenie obchodnej činnosti spoločnosti Fidia je silne zamerané na etiku podnikania a zákonné správanie, spoluprácu, dôveru a zdieľanú zodpovednosť, ako je uvedené aj v dokumentoch, ktoré tu zverejňujeme.

ETICKÝ KÓDEX – SKUPINA FIDIA