Skip to content
back
back
back
back
back
Liek

HYALGAN

Účinná látka:
Sodná soľ hyalurónovej kyseliny (Hyalectin-E [1.0-1.5])
Ďalšie informácie vrátane informácií o produkte pre zdravotníckych pracovníkov (SmPC) a písomnej informácie pre používateľov nájdete v Národnom registri liekov.