Skip to content
back
back
back
back
back
Liek

ITAMI

Účinná látka:
Diklofenak sodný
Ďalšie informácie vrátane informácií o produkte pre zdravotníckych pracovníkov (SmPC) a písomnej informácie pre používateľov nájdete v Národnom registri liekov.