Skip to content
back
back
back
back
back

Fidia Farmaceutici uzatvára definitívnu dohodu pre svoju celkovo najdôležitejšiu akvizíciu a potvrdzuje trend dvojmiestneho rastu v roku 2023 

Podnik
04/06/2024
  • Spoločnosť Fidia uzatvorila dohodu pre akvizíciu portfólia etických liekov s vysokou terapeutickou hodnotou, predovšetkým v gynekologickej oblasti, od globálnej farmaceutickej spoločnosti Sanofi. 
  • Jedná sa o šesť značiek (antiinfektíva, antimykotiká, vaječníkové stimulanty a antigonadotrópne lieky) distribuovaných vo viac ako 50 krajinách, predovšetkým v Afrike a na Strednom východe 
  • Väčšina výrobkov získaného portfólia je klasifikovaná ako medicína veľkého terapeutického záujmu (MITM) a/alebo v zozname esenciálnych liekov OMS 
  • Táto dohoda je treťou operáciou v prvých mesiacoch roku 2024 po akvizícii oftalmologického podnikania spoločnosti Sanifarma a po nedávnej obchodnej dohode s nadnárodnou spoločnosťou Novartis na distribúciu šiestich oftalmologických liekových špecialít na liečbu zeleného zákalu (glaukómu) 
  • Tieto operácie zapadajú do trendu organického dvojmiestneho rastu, preukázaného nedávno zverejnenou  účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2023, ktorá sa znovu potvrdzuje ako pozitívna, s obratom 463,5 miliónov eur (+12,5 % v porovnaní s rokom 2022) 

 Spoločnosť Fidia zahajuje druhý štvrťrok 2024 dohodou pre novú dôležitú strategickú akvizíciu od Sanofi, ktorá posilňuje medzinárodnú prítomnosť podniku predovšetkým v gynekologickej oblasti, a rozhodne tak urýchľuje už prebiehajúci proces internacionalizácie 

 

Akvizícia sa týka predovšetkým gynekologických liekových špecialít s vysokou terapeutickou hodnotou, vrátane Metronidazolu, účinnej zložky, určenej na liečbu amebiázy, giardiózy, bakteriálnej vaginitídy a pooperačných infekcií, ale tiež Klomifénu, vaječníkového stimulantu), klasifikovaných ako lieky veľkého terapeutického záujmu (MITM) a/alebo súčasť zoznamu liekov Svetovej zdravotníckej organizácie (OMS). 

 

Značky, ktoré sú predmetom akvizície, sú distribuované vo viac ako 50 krajinách a niektoré z nich sú pokryté pobočkami alebo distribútormi (napríklad Egypt, Turecko, Saudská Arábia, Maroko a Francúzsko), ale tiež iné, do ktorých Fidia vstúpi prvýkrát, predovšetkým v subsaharskej Afrike.  

 

Distribúcia výrobkov v portfóliu je diverzifikovaná do štyroch regiónov, pričom 70 % z nich je koncentrovaných medzi Afrikou a Stredným východom, strategických geografických oblastí, pretože s dlhodobým demografickým rastom +2,4 % pre rok 2022 až +1,6 % pre rok 2028. 

 

Uzatvorenie transakcie má prebehnúť v druhej polovici roku 2024 a je podmienené prijatím schválenia určených príslušných predpisov. 

 

Táto dohoda predstavuje tretiu operáciu farmaceutickej skupiny v prvých mesiacoch roku 2024, po akvizícii oftalmologického podnikania spoločnosti Sanifarma a po nedávnej obchodnej dohode s nadnárodnou spoločnosťou Novartis o distribúcii 6 oftalmologických liekových špecialít na liečbu zeleného zákalu (glaukómu). Pre podnik sa ďalej bude jednať o najdôležitejšiu akvizíciu posledných rokov, úplne financovanú vlastnými prostriedkami spoločnosti Fidia. Akvizícia zapadá do expanznej stratégie prienikom na nové trhy a rozširovania portfólia kľúčových výrobkov. Okrem toho, že predstavuje obohatenie portfólia výrobkov a posilnenie vlastnej medzinárodnej prítomnosti, táto operácia predstavuje pre spoločnosť Fidia druhú akvizíciu od Sanofi po akvizícii z roku 2021, pri ktorej došlo k akvizícii portfólia protizápalových liekov, manévru, ktorý prispel k trendu dvojmiestneho rastu spoločnosti Fidia v dobe globálneho sanitárneho núdzového stavu. 

 

Rovnaký trend bol udržiavaný aj v účtovnom období 2023 (+12,5 % v porovnaní s rokom 2022 pri aktuálnych kurzoch, + 13 % pri konštantných kurzoch) pre národný i medzinárodný trh, s obratom 463,5 miliónov eur. 

 

S 51,7 % zaznamenaného obratu, sa Taliansko potvrdilo ako hlavný trh. Tu podnik narástol o 11,4 %, s výsledkami výrazne prevyšujúcimi výsledky referenčných trhov (etické lieky, voľne predajné lieky (OTC/SOP), výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky) za konsolidácie vedúceho postavenia na trhu kyseliny hyalurónovej na osteoartikulárne infiltrácie (viac ako 42 miliónov eur) a v oblasti oftalmológie. 

 

Pozitívne výsledky boli dosiahnuté aj v zahraničí, kde Fidia konsoliduje trend dvojmiestneho rastu (+13,3 % s obratom rovnajúcim sa viac ako 219 miliónov eur) pobočiek i distribútorov tvorených tretími osobami, navzdory niektorým logistickým kritickým bodom, ktoré zasiahli hlavné trhy.  

Rast je vedený veľmi pozitívnym výkonom predaja výrobkov v oblasti MENA (Oblasť Blízkeho východu a severnej Afriky) (+37 %), v Európe (+12 %) a na novo vznikajúcich trhoch.  

 

Konsolidovaná EBITDA narástla o 17,2 % v porovnaní s rokom 2022, a dosiahla kvótu 90,4 miliónov eur, rovnajúcu sa 19,5 % prevádzkových príjmov. Prevádzkový zisk bol približne 66,4 miliónov eur, s rastom o 28,6 %. Čistý zisk sa potvrdil na hodnote 45,2 miliónov eur. 

 

Rok 2023 bol mimoriadne pozitívny, aj keď bol charakterizovaný kolísavým priebehom predaja – uviedol Carlo Pizzocaro, poverený konateľ a predseda predstavenstva skupiny Fidia Farmaceutici Aj keď bol ekonomický kontext vysoko nestabilný z dôvodu geopolitických kríz, podnik pokračoval v uplatňovaní svojej stratégie rozvoja a paralelne pôsobil na diverzifikácii portfólia, internacionalizácii a internacionalizácii časti výroby, s cieľom zvýšiť marže z predaja priemyselných hotových výrobkov. Práve podpísaná dohoda so skupinou Sanofi poukazuje na výbornú kondíciu podniku a na náš úmysel rásť navzdory ekonomickým neistotám. Akvizícia posilní našu prítomnosť v krajinách, v ktorých sme už prítomní, s prienikom na nové a novo vznikajúce trhy.”  

 

S približne 6 % obratu investovaného v priebehu roku 2023, Fidia podporuje rôzne projekty výskumu a vývoja vo výskumných strediskách Abano Terme (PD) a Noto (SR), naprieč všetkými terapeutickými oblasťami, v ktorých podnik aktuálne pôsobí, a v oblastiach objavov, predklinického vývoja, vývoja zloženia a klinického výskumu. 

 

V rámci početných projektov pokračuje vývoj lieku Oncofid-P na terapiu karcinómu močového mechúra a mezoteliómu (pre ktorý podnik získal od Európskej liekovej agentúry status Orphan Drug Designation) a Kolagenázy na liečbu Dupuytrenovej kontraktúry a Peyronieho choroby.  

tag