Skip to content
back
back
back
back
back

Fidia ohlasuje ďalšie rozšírenie svojho zastúpenia v Európe

Podnik
27/08/2020
Vo Viedni zahajuje svoju činnosť dcérska spoločnosť, Fidia Pharma Austria GmbH

Spoločnosť Fidia Farmaceutici ohlasuje ďalšie rozšírenie svojej medzinárodnej prítomnosti najnovším otvorením svojej dcérskej spoločnosti Fidia Pharma Austria GmbH, ktorá umožní talianskemu podniku zintenzívniť a zvýšiť svoje obchodné aktivity v Európe.

Spoločnosť Fidia Pharma Austria GmbH má sídlo vo Viedni a zaoberá sa aktivitami, zameranými na oblasť infiltračnej terapie s kyselinou hyalurónovou.

K budúcim cieľom patrí uviesť na trh portfólio výrobkov skupiny Fidia pre regeneračnú medicínu.

Willkommen in der Fidia Gruppe!

tag
infiltračná terapia
kyselina hyalurónová
rakúsko