Skip to content
back
back
back
back
back

Spoločnosť Fidia Farmaceutici vstupuje na poľský trh.

Podnik
10/02/2023

Spoločnosť Fidia Farmaceutici vstúpila kúpou pobočky poľskej pridruženej spoločnosti Unipharm so sídlom v USA na poľský farmaceutický trh. Ide o ďalší krok k posilneniu postavenia spoločnosti na európskom trhu.

Spoločnosť Fidia Farmaceutici oznámila svoj vstup na poľský trh a založenie novej poľskej pobočky Fidia Pharma Polska.

Spoločnosť Fidia už viac ako 75 rokov postupne rozširuje svoje pôsobenie vytváraním siete pobočiek a spoluprácou s obchodnými partnermi a distribútormi vo farmaceutickom a biomedicínskom sektore. Dnes pôsobí na viac ako 100 trhoch po celom svete s obsiahlou ponukou produktov vo svojom portfóliu, ktoré sú založené predovšetkým na prírodnej kyseline hyalurónovej, a vlastní viac ako 1100 patentov týkajúcich sa kyseliny hyalurónovej s rôznymi molekulovými hmotnosťami, priemyselných procesov, farmaceutických prípravkov, zložení a použití.
Spoločnosť Fidia nedávno založila svoju poľskú pobočku Fidia Pharma Polska a získala pár produktov starostlivosti o oči a výživový doplnok na báze vitamínu D spolu s pobočkou poľskej pridruženej spoločnosti Unipharm, ktorá je súkromnou farmaceutickou spoločnosťou so sídlom USA a špecializáciou na vývoj a predaj voľnopredajných liekov a výživových doplnkov.

Spoločnosť Fidia sa v skutočnosti považuje za talianskeho lídra v oftalmológii a jej portfólio v tejto terapeutickej oblasti zahŕňa produkty na liečbu očných ochorení, ako je syndróm suchého oka, akomodačná astenopia, očná infekcia a zápal, edém rohovky, patológia sklovca, makulárna degenerácia, diabetická retinopatia, glaukóm a keratokonus.

– „Vstup na poľský trh je ďalší dôležitý krok v rámci posilňovania nášho postavenia na európskom trhu,“ oznamuje Carlo Pizzocaro, generálny riaditeľ spoločnosti Fidia Farmaceutici. – „Sme nadšení, že môžeme investovať do krajiny s takým obrovským potenciálom, vysokou mierou rozvoja a stabilne rastúcou ekonomikou. Sme presvedčení, že naše pôsobenie v Poľsku prispeje k zlepšeniu prístupu poľských zdravotníckych pracovníkov a pacientov k inovatívnym liečebným postupom, a dúfame, že tak čoskoro spravíme aj poskytovaním ďalších riešení liečby.“ –

Spoločnosť Fidia Farmaceutici sa neustále zaoberá výskumom a vývojom nových možností liečby, aby poskytovala čoraz inovatívnejšie riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti. Z vyvíjaných štúdií určite stojí za zmienku špičkový liek na liečbu pacientov s karcinómom in situ (CIS) močového mechúra alebo na liečbu malígneho mezoteliómu, pre ktorý americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv udelil štatút lieku na zriedkavé choroby. V centrách excelentnosti vrátane vybraných poľských pracovísk práve prebieha celosvetová fáza 3 štúdie.

Spoločnosť Fidia ďalej vyvíja aj liečbu Dupuytrenovej kontraktúry založenú na inovatívnej kolagenáze z kultúr baktérií Vibrio alginolyticus, ktorá od amerického úradu FDA tiež získala štatút lieku na zriedkavé choroby, pričom skúma aj jej uplatnenie na iné fibroproliferatívne ochorenia ako Peyronieho choroba.

tag