Skip to content
back
back
back
back
back

Supina Fidia ohlasuje podpísanie dohody s nadnárodnou skupinou sanofi ohľadne akvizície rozsiahleho portfólia protizápalových liekov.

Podnik
09/02/2022
Konkurenčný postup, zahájený v roku 2020, viedol skupiny Sanofi k výberu skupiny Fidia spomedzi účastníkov súťaže.

K podpísaniu dochádza po výberovom konaní, zahájenom v priebehu roku 2020, ktoré viedlo skupinu Sanofi k výberu skupiny Fidia spomedzi účastníkov súťaže.
Táto operácia potvrdzuje cestu internacionalizácie podniku a vôľu obohatiť svoju terapeutickú ponuku, konsolidovať svoje vedúce postavenie v osteoartikulárnej oblasti a posilniť podnikanie v dermatologickej oblasti.
Investícia do kľúčového farmaceutického podnikania
Skupina Fidia získa registrácie, obchodné značky a príslušné obchodné práva na sedem výrobkov (Urbason: tablety podávané orálnou aj injekčnou formou; Esperson, Topicorte, Flubason, Dermatop: lokálne formy; Surgam: tablety podávané orálne a čipky; Flebocortid: injekčná forma), obchodné značky s vedúcou pozíciou vo svojich segmentoch, ktoré v roku 2019 zaznamenali predaj na celosvetovej úrovni, prevyšujúci 40 miliónov eur.
Posilnenie medzinárodného rastu
S obchodnými značkami, ktoré sú súčasťou dohody, sa bude obchodovať v Európe (s mimoriadnym zameraním na Taliansko), Brazílii, Maroku, Tunisku, Turecku, Libanone, Thajsku a v krajinách Subsaharskej Afriky.
„Akvizícia – objasňuje Carlo Pizzocaro, prezident, generálny riaditeľ a predseda správnej rady spoločnosti Fidia Farmaceutici – potvrdzuje našu vôľu, navzdory tvrdej výzve, ktorú spustil Covid-19, pokračovať v investíciách do kľúčového, farmaceutického podnikania, postupovať dopredu na ceste medzinárodného rastu, a to nielen vďaka konsolidácii v oblastiach, v ktorých sme už lídrami, ale tiež prostredníctvom výraznejšieho umiestnenia v náväznosti na vstup do odlišných terapeutických oblastí. Okrem toho akvizícia predstavuje príležitosť pre posilnenie manažérskych zdrojov v rámci organického rozvoja podniku: opäť ide o rast, charakterizovaný schopnosťou dokázať dlhodobo zvládať výzvy a využívať príležitosti zajtrajška, tiež v aktuálnom kontexte.

Prečítajte si kompletnú tlačovú správu.

tag
internacionalizácia
osteoartikulárna starostlivosť
protizápalové
sanofi